Měním životy lidí k lepšímu.
Pomáhám jim odhalit a žít jejich maximální potenciál.

Získejte tipy pro šťastný a naplněný život a maximální využití svého potenciálu.

PŘIHLASTE SE

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatelem stránek je DreamLab, s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28380711, DIČ: CZ28380711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka C 137490, provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

3. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme
O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje

 

Jak s osobními údaji nakládáme
1. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele

2. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu.Velmi nám záleží na tom, abychom se nedoupuštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy.